Positiivinen CV valittiin Sitran Ratkaisu100 -haastekilpailun voittajaksi jaetulla 1. sijalla

Sitran Ratkaisu 100 -haastekilpailun voittajat on valittu. Miljoonan euron palkinto jaettiin puoliksi kahdelle kilpailussa kisaavalle ratkaisulle. 500 000 euron rahoituksen saavat tekoälyn osaamisen tunnistamiseen valjastava Headai sekä nuorten piilevien vahvuuksien tunnistamisen Positiivinen CV.

Lue artikkeli Sitran sivuilta >>


Positiivinen CV eli PCV on laaja-alaisten taitojen ansioluettelo, jonka avulla lapsi oppii tunnistamaan osaamistaan. PCV:hen tallennetaan näyttöjä taidoista eri ympäristöissä, kouluissa, kotona, harrastuksissa ja kaveripiirissä. PCV muovautuu lapsen omien tarpeiden mukaan ja kasvaa nuoreksi yhdessä lapsen kanssa päiväkodista alkaen.

Meistä kukaan ei kehity parhaimpaamme vain heikkouksiamme korjaamalla. Puutteista osataan jo tehdä numeroa. Keskittyminen hyvään ja toimivaan vaatii muutoksen ajattelussamme ja toimivan työkalun. Arvostukselle on luotava paikka.

PCV edistää lasten myönteistä havaitsemista, missä hän liikkuukin. Lapsi tulee nähdyksi vahvuuksiensa kautta, ja hän itse harjaantuu tarkastelemaan toisia taitojen valossa. PCV on arvioinnin uusi tulokas, perinteisen koulutodistuksen rinnalle tarvittu väline, jossa jokaisesta tallentuu monipuolinen, parhauksia piirtävä kuva. PCV voi olla aluksi lehtiö tai juliste, lopullisesti kuitenkin sähköinen alusta. Se suunnitellaan lasten itsensä kanssa palvelemaan juuri heitä.

Arvostusta avokämmenellä

Mikä on Positiivinen CV?

Positiivinen CV on muuttuva alusta, laaja-alaisen osaamisen ansioluettelo, jonka avulla lapsi ja nuori oppii tunnistamaan ja dokumentoimaan osaamistaan ja vahvuuksiaan yhdessä lähiympäristönsä kanssa.

Kannustusjoukko

PCV:hen kuka tahansa voi antaa palautetta. Näin lapsi saa ympärilleen kannustusjoukon. Monelta taholta tulevat myönteiset havainnot muodostavat itsetuntoa ja itsetuntemusta kohottavan varannon. Saamaansa palautetta lapsi voi yhdistää ja ryhmitellä tarpeen mukaan, kuten hän itse haluaa itsensä eri tilanteissa esitellä. Erilaisten osaamisten huomioiminen edistää tasa-arvoa ja piilevien kykyjen esille tuloa.

Kannustusjoukon tuki antaa luottamusta tarkastella itseään pätevänä, paljoon pystyvänä tyyppinä.

Kohderyhmä

PCV on suunnattu ensisijaisesti päiväkotien ja koulujen käyttöön ja palvelemaan yhteistyötä lapsen ympärillä olevien toimijoiden välillä. Kaikki hyötyvät näyttöjen keräämisestä helposti käytettävälle alustalle. Eniten tämä kuitenkin auttaa niitä, joille myönteinen palaute ei ole itsestäänselvyys. PCV:n merkitys korostuu siirtymävaiheissa, kuten koulun alkaessa, kuudennella luokalla ja peruskoulun loppuessa. Harva nuori tunnistaa omia vahvuuksiaan tai työelämässä tarvittavia taitoja. PCV voi toimia suunnannäyttäjänä sekä työuralle astuttaessa että laajemmin oman maailmanpaikan löytämisessä.

Mitä maailma tarvitsee?

Tulevaisuuden osaamistarpeista tiedämme lähinnä sen, että luonteen taidot, kuten sinnikkyys, rohkeus ja myötätunto sekä itsesäätely ja stressinhallinta muodostuvat yhä tärkeämmiksi. Avarakatseisuutta, näkökulmanottokykyä ja sydämen vahvuuksia tarvitaan elämänurasta riippumatta. Näitä kaikkia edellä mainittuja taitoja voidaan ja pitää opettaa. Niiden näkymisestä tulee myös voida antaa kannustavaa palautetta. PCV on suunniteltu tätä varten. Kehittyvien taitojen kirjaaminen ja mahdollisuus palata onnistumisen hetkiin on itsessään voimauttavaa ja mielen hyvinvointia lujittavaa.

Suomeen ja muualle

Ensimmäinen päämäärämme on antaa PCV jokaiseen suomalaiseen peruskouluun, jokaisen koululaisen käyttöön. PCV ei vaadi pitkää sisäänajoa tai laajamittaisia opettajien täydennyskoulutuksia. Alkuun pääsee lyhyellä perehdytyksellä. Tämä tapahtuu sekä PCV-agenttien välityksellä että verkkomateriaalilla. PCV-agentteja ovat paitsi paikalliset varhaiskasvattajat, opettajat ja opettajankouluttajat, ennen kaikkea oppilaat itse. Lasten oma toimijuus PCV:n kehityksessä ja käytössä on onnistumisen avain.

PCV suunnataan alusta lähtien myös kansainvälisille markkinoille. PCV on suomalaisen koulutuksen tuote, joka toimii kasvatushistoriallisesta kehyksestämme irrallaan. PCV ei vaadi taustakseen agricolalaista opinpolkua vaan palvelee eri kulttuureita ja koulutusperinteitä kunnioittaen. PCV muovautuu aina käyttäjänsä ja ympäristönsä mukaan.

Missä menemme nyt?

PCV:tä kehitetään yhteistyössä varhaiskasvattajien, opettajien ja opettajankoulutusta antavien suomalaisten yliopistojen kanssa. Syksyllä 2017 PCV:tä pilotoidaan kolmessa peruskoulussa. Oppilasagentteja rekrytoidaan ideoimaan välinettä ja levittämään siitä tietoa. PCV:n sähköisestä alustasta ensimmäinen testiversio on valmis vuoden 2018 aikana.

Kaikki PCV:n kehitys on tutkimuspohjaista, ja tulosta seurataan kontrolloidusti. Edistyksestä raportoidaan sekä ammatillisissa että tieteellisissä julkaisuissa.

TIIMIMME, positiivisen kasvatuksen etujoukkoa

Kaisa Vuorinen

Erityisluokanopettaja ja vahvuuksista joskus piakkoin väittelevä. Huippukouluttaja, kahvakuulaaja, liikkeissään nopea. Rauhoittuu metsässä.

Lisätietoa: kaisavuorinen.com

Elina Paatsila

Kielten opettaja, ratkaisukeskeinen tuleva tohtori. Ratsastaa koko perheen voimin. Paistaa myös muurinpohjapannulla.

Lisätietoa: elinapaatsila.fi

Lotta Uusitalo-Malmivaara

Opettajankouluttaja, kauniimman maailman dosentti. Juoksee hitaasti ja pitkälle. Pelaa monenlaisilla palloilla.

Lisätietoa: uusitalomalmivaara.fi

Tom Eklöf

Positiivisen CV:n positiivinen CTO ja Co-Founder. Kokenut koodari ja järjestelmäarkkitehti, joka haluaa käyttää voimiaan hyvään.

      

Työtämme tukemassa, kiitos!

Missä kaikkialla PCV on jo käynyt